За нас

Фондация Македония е българска културно-просветна организация, която бе създадена през април месец 2021 година от българи от България, РС Македония, Албания и света с една цел - населението на Република България и Република Северна Македония да бъде едно общество в две държави.

За целта фондация Македония провежда редица постоянни инициативи, с които цели са създаде трайни мостове между хората в двете държави, в областта на културата, образованието, науката, икономиката, инфраструктурата, комуникациите и съобщенията, транспорта, медицината, спорта, туризма и всички други сфери на обществения живот.

Важна предпоставка за постигане на тази цел е фактът, че обществото в двете държави беше един народ до преди няколко десетилетия и може да има общо бъдеще във всяка една сфера на обществения живот.

Фондация Македония ще си служи с всички позволени от закона средства и дейности за да постигне тази цел и за да създаде своя организация от хора в Република България и Република Северна Македония.

Фондация Македония има за цел на съществуването си също да създаде трайна връзка с цялото общество с български произход в РС Македония и да търси решение на актуалните му проблеми и просперитет в бъдещето.