Изпрати българска книга в Македония

Инициативата - Изпрати българска книга в Македония е първата инициатива на фондацията и бележи своето начало през Декември месец 2020 година. До този момент в инициативата са се включили над 700 българи, като са дарили над 10 000 книги.

chemex

Над 5000 от тези книги вече са в РС Македония и достигнаха до 1700 наши братя. Инициативата има за цел да достигне до всеки читател в Македония, които желае да чете българска литература. В следващите години очакваме да изпратим над 100 000 български книги и да достигнем до над 30 000 души в РС Македония. Това е най-мащабната и общо народна инициатива за българската книжнина, достига до хиляди наши братя в РС Македония и попълва натрупаните липси на културен и книжовен обмен между хората през последните 70 години.