Отпечатване на 1360 сборника от Български народни песни на братя Миладинови - фототипно от 1861г

Фондация Македония отпечата и распространява в РС Македония 1360 сборника с песните на братя Миладинови - Български народни песни - фототипно издание в оригинал.

Тази инициатива се осъществи с помощта на 86 родолюбиви българи от Българи и света, които дариха над 6000 лева, за да отпечатаме 1360 броя от сборника с песни.

Книгата е приета от населението на РС Македония с оргомен интерес.

Фондация Македония планира в близкото бъдеще да отпечата нови 2000 броя от сборника и да ги разпространи сред нови 2000 наши братя в РС Македония.