Ежемесечни дарения за семейства в нужда

Фондация Македония прави ежемесечни дарения от храна на стойност 40 евро за семейства в нужда в РС Македония. Това е наша постоянна кампания, в която можете да се включите с еднократни или редовни дарения. Можете да дарявате дълготрайна храна или парични средства. Всички семейства в нужда, които Фондация Македония подпомага знаят, че това е дарение от братята от България. Тази постоянна инициатива има за цел да достигне до всички семейства в нужда в РС Македония, особено тези с малки деца. С тези действия, ние българите показваме, че имаме грижа към нашите братя в РС Македония.

Тъй като всеки може да изпадне в нужда, нашата задача и желание е да подадем братска ръка и поне малко да подкрепим децата на Македония. Тези деца имат бъдеще в европейското семейство, където човешката свобода и права са изразени в свободния обмен на хора, стоки и култура. Именно затова Фондация Македония успешно съчетава културния обмен между двете ни общества, със социални инициативи като тази. Желаем да подадем ръка на всяко семейство в нужда в РС Македония и вие може да бъдете част от всичко това. Защото нашите общо народни инициативи ни доказват, че българите сами определяме своето бъдеще на Балканите.Брой достигнати семейства в Македония - 40

Включи се в кампанията