Създаване на общонароден комитет Цар Самуил

Фондация Македония инициира създаването на общо народен комитет Цар Самуил.

Цар Самуил

Комитетът ще представи пред българското общество животът и делото на Цар Самуил. Предвидени са няколко цели, които комитетът ще работи да постигне:

Поставяне на паметници и паметни плочи на Цар Самуил в няколко населени места в България.

Връщане в държавните граници на костите на Цар Самуил и синовете му, Гаврил Радомир и Иван Владислав.

Написване на кратък и достъпен исторически труд за животът и делото на Самуил под формата на брошура.

Написване на цялостен исторически труд за Цар Самуил.

Създаване на филм за Цар Самуил и борбата му срещу Византия.

Създаване на постоянно културно просветно дружество Цар Самуил, което ще развива патриотична дейност сред подрастващите.

Фондация Македония поставя началото на възраждане на спомена и почитането на бележити български държавници именно с комитета Цар Самуил