Дари българско знаме в Македония

Фондация Македония ръководи тази кампания с цел да достигнем до всички семейства и наши братя в РС Македония, които желаят да имат българското знаме вкъщи. Интересът към българското знаме в Македония е много голям, с нас се свързаха стотици българи, затова стартирахме тази кампания. След като дарите знаме можете да получите информация от нас на кого от РС Македония е дадено. Съществена част от тази кампания е да насърчим семействата, които получават български знамена да ги поставят на видно място в дома си. Тази кампания е изключително важна, тъй като премахва страховете у хората в РС Македокия. Благодарение на десетки от вас, предоставихме български знамена на над 100 наши сънародници в РС Македония. Ако желаете да се включите в тази кампания, пишете ни.