Повече студенти от РС Македония в България

Тази кампания има за цел да привлече повече студенти от РС Македония в българия. Нашата цел е 3000 студенти годишно от Македония да учат в България. От 16 септември 2021 започваме постоянна разяснителна кампания в гимназиалните училища в Република Северна Македония. Изработваме брошури, разяснителни видеа и курсове по онлайн обучение на книжовен български език. Разясняваме на завършващите ученици възможностите, които предлага българското висше образование, както и пазарът на труда в България. Възможностите за развитие, по-добрата социална и икономическа среда в България, еднаквия език и култура са водещи за нашите усилия да постигнем голямата цел - 3000 студенти годишно от Македония в България. Дипломите, които държавните университети в България предоставят на завършилите студенти важат във всички държави по света, докато дипломите, които университетите в РС Македония предоставят не важат в редица държави. България е предоставила възможност по мярка 103 на всички лица от РС Македония да учат в България при равни условия с българските зрелостници, заедно с възможност за държавна стипендия. Тъй като това е една от най-приоритетните наши кампании ще развием допълнителни дейности към нея, като стипендия от Фондация Македония за отлични студенти от РС Македония в България. Можете да се включите в тази кампания като ни пишете, за да Ви предоставим повече информация с какво можете да помогнете.