Установяване на контакт с чакащите пред Министерство на правосъдието - София

Фондация Македония провежда постоянна кампания за установяване на контакт и отношения с чакащите пред Министерство на правосъдието в София за получаване на документи за българско гражданство. Това да наши братя българи от Балканския полуостров, най-често от РС Македония. Предоставяме им минерална вода с помощта на Българския червен кръст и им подаряваме български книги от нашата постоянна кампания: Изпрати българска книга в Македония. Чрез нашите партньори от Номад Джобс им предоставяме кратки брошура за свободни работни места и професии в България, опитваме се да създадем условия така, че да задържим тези хора в България и да ги приобщим към българска нация, култура и икономика. Числото на тези хора е между 15 000 и 25 000 на година, половината, от които са от РС Македония. Пишете ни ако искате да се включите в тази наша кампания, всеки работен ден пред Министерство на правосъдието имаме активисти, които правят контакт с нашите братя, които стават български граждани. И тази кампания е една от най-приоритетните за Фондация Македония, тъй като ни дава възможност директно да приобщим към българска нация нашите сънародници от Балканския полуостров.