Фототипно издание на Голяма Българска читанка на Кузман Шапкарев - 2000 бр

Фондация Македония с помощта на дарение от 3200лв от анонимен дарител отпечата фототипно Голяма българска читанка на Кузман Шапкарев на наречие за македонските българи - 1868 година, Цариград - в тираж от 2000 броя. Читанката достигна до почти 2000 наши братя в РС Македокия в над 40 населени места - всички градове и редица села. Това е втората книга, която отпечатваме фототипно след Български народни песни на братя Миладинови. Читанката се прие с изключителен интерес и от хора, които не са запознати с дейността на Кузман Шапкарев от Охрид. Благодарение на това издание, стотици се докоснаха до езика ни от преди неговото кодифициране през 1879 година. Просветни дейци като Кузман Шапкарев са играели ролята на българска държава и институт по български език и история, преди да имаме собствена държава. Днес тяхното дело трябва да се познава от младите и затова планираме в бъдеще да издадем читанката в нов тираж от 5000 броя, тъй като интересът към нея в Македония остана голям. Читанката бе издадена за пръв път фототипно. Благодарим на всички наши активисти, които осъществиха нейното разпространение сред населението в Македония. Благодарим и на дарителя, който осигури нужните 3200лв.