Българско онлайн училище "Св. Наум Преславски"

В началото на месец септември 2021 година Фондация Македония създаде онлайн училище за изучаване на книжовен български език - Св. Наум Преславски.

В училището в момента учат около 100 деца от РС Македония, с учител по български език 3 пъти седмично. Училището все още не е регистрирано в системата на МОН на Република България, предстои да наемем повече учители и да създадем още класове с ученици, тъй като интерес към изучаването на книжовен български език има сред българските общности в РС Македония, Република Сърбия, както и Република Турция.

Това онлайн училище може да се развие като национално и при наличието на достатъчно финансови средства да предложи изучаване на български език на всички български деца по света, като подпомогне и доразвие неделните български училища, които МОН развива и финансира. Нашата краткосрочна цел до края на 2022 година е училището да има 50 учители и 1500 ученици, предимно от РС Македония.

Онлайн училището подготвя новозаписани студенти от РС Македония в България за учебната 2021/2022 година. Подкрепете инициативата като се свържете с нас.

Запишете се като ни пишете на страницата на училището: https://tinyurl.com/8xttzfnk