Регистрация и развитие на нови български културно-просветно дружества в Македония

Развитието на български просветни дружества за култура в РС Македония е един от най-важните въпроси пред българите в страната.

Организацията на българите в такива дружества спомага за запазване и развитие на всички елементи на българската им култура, начин на живот и светоусещане. Българите са съществена част от македонското общество и за потребностите им са нужни десетки и стотици български дружества, които да развиват своята дейност с помощ и подръжка от България и българския народ. Фондация Македония вече основа българско дружество в град Куманово. Предстои да се регистрират още около 15 нови български дружества в редица градове. Можете да се включите и в тази наша инициатива като се свържете с нас.