Безплатни ексурзии на граждани на РС Македония в Европа и България

Фондация Македония периодично организира безплатни екскурзии на граждани на РС Македония в Европа и България.

Целта на този жест е младите и подрастващите в РС Македония да се запознаят с културата и начинът на живот в Европейския съюз и България. Тъй като обществата в България и РС Македония са почти еднакви по бит и култура е твърде важно за подрастващите от РС Македония да се запознаят с напредъка на България, откакто е част от Европейски съюз. Да се запознаят с начина по който функционират институциите и държавните органи в условията ма Европейския съюз.

Твърде важен е този опит за младите хора в РС Македония с оглед европейското бъдеще и развитие на държавата им, както и естествената близост с българската култура, нация и държава.