Българска издателска къща в РС Македония - Абагар

През ноември 2021 година Фондация Македония регистрира първата българска издателска къща в Македония след 1944 година - Издателство Абагар.

Издателството ще издава книги на книжовен български език в РС Македония с международни ISBN код. Издадените книги на книжовен български език ще влизат в официалната държавна статистика за книгоиздаването, а книги на български език не са издавани след 1944 година.

Издателството ще издава и книги на македонска литературна норма. Ще работи с редица български автори и издателства от България, за да създаде една трайна българска литературна среда в Скопие и по-големите градове.

Издателството планира да отвори фирмена книжарница в Скопие и да издава свое списание. Основен партньор на издателството е Фондация Македония и българските културно-просветни Дружества в РС Македония.