Единен регистър и сайт с българските военни гробища и паметници в РСМ

Фондация Македония започна изработката на единен регистър на българските военни гробища и паметници на територията на Република Северна Македония.

Този регистър ще бъде представен в публичен сайт на 2 езика - български, с неговта регионална македонска норма и английски език.

Ще съдържа пълна архивна информация за всяко гробище с качени сканирани документи за историята на военното гробище, имената на погребаните войници, в коя част са служили, точните GPS координати на всяко гробище, както и текущо състояние със снимки и видео. Ще има информация за собствеността на земята, тъй като част от гробищата се намират в частни имоти днес.

Целта на сайта е да представи и съхрани всички български военни гробища в РСМ, които сад 471, както и всички български паметни плочи и паметници, които все още не са унищожени. Ще опишем и тези, които вече са унищожени с техните точни локации и координати. Чрез този сайт, всеки българин, който има загинали роднини - български войници във войните за национално обединение, ще може да види къде е гробът им. Сайтът ще бъде разделен на следните секции:

  • Български военни гробища от Балканските войни - 1912-1913 години
  • Български военни гробища от Първата световна война - 1915-1918 години
  • Български военни гробища от Втората световна война - 1941-1945 години
  • Списък на българските паметници и обекти на националното културно наследство.

Сайтът ще свързва миналото на всяко гробище или български паметник с текущото му състояние. Фондация Македония ще си сътрудничи с Държавна агенция архиви и Държавен военно-исторически музей - Велико Търново.

Голямата цел на Фондация Македония и българската държава е изработката на този сайт и единен регистър да бъде първа стъпка към съхранение и възстановяване на всички български военни гробища и паметници на територията на РС Македония