Снемане на документи от архива на Р.С Македония

През 1946 година властта в България, начело с Георги Димитров, взема решение да подари на СР Македония костите на Гоце Делчев, заедно с над 25 000 архивни документи за живота и дейността на македонската емиграция в свободна България след 1912 и особено след 1919 и подписването на Ньойския договор.

Тези документи за дейността на Националния съвет на съюза на македонските братства, за дейността на десетките и стотици македонски братства в България от всички градове във Вардарска и Егейеска Македония, както и дейността на Македоно-одринското опълчение с роднините на загиналите доброволци в българската армия, са изключително ценни за българската историографция. Досега никой от българската държава не ги е копирал и обработвал, така, че да станат част от официалната историческа наука.

Фондация Македония работи за сканирането и предоставянето на тези документи на Института по исторически изследвания към Българска академия на науките, както и Държавна агенция архиви. Дотук Фондация Македония е сканирала 3097 уникални документи за дейността на македонските братства в България, които недвусмислено доказват, че етническото самоопределение на тези македонски братства е българско, а както в стотици техни документи пише, те представляват над 600 000 българи - бежанци от Вардарска и Егейска Македония в свободна България, след неуспехът на национално-обединителните войни и политики за присъединяване на цяла Македония и Одринско към свободна България.

На Фондация Македония й предстои да сканира и предостави на държавните органи в България над 15 000 документи, а на българската историография й предстои да внесе документална и научна стойност в белите петна в българската история по отношение дейността на стотиците хиляди български бежанци от Вардарска и Егейска Македония, както и създадените от тях десетки културно-просветни и благотворителни дружества.

Тагове