Заплащане и подръжка от Фондацията на български офиси за култура и просвета в РС Македония