Заплащане и изработка на патриотични облекла за българи в РС Македония и чужбина