Голяма българска читанка на Кузман Шапкарев днес в Битоля и Охрид