Отворено писмо до министъра на отбраната на Република България г-н Георги Панайотов

във връзка с двете унищожени български военни гробища близо до гара Дреново

До министъра на отбраната на Република България,
г-н Георги Панайотов

От Виктор Стоянов Председател на Фондация Македония

Уважаеми г-н министър,

Обръщам се към Вас по отношение на сигнала, който внесохме от Фондация Македония до Министерство на отбраната на Република България, Министерство на външните работи на Република България и Президента на Република България за унищожените две български военни гробища в РС Македония, близо до бившата гара Дреново, чрез изкопна дейност за строеж на магистрала.

Уважаеми г-н министър, искам да Ви помоля да ни предоставите копие от архивните документи, с които МО разполага за въпросните две гробища. Става дума за военното гробище при 1/8 етапна болница към 8ма Тунджанска дивизия и военното гробище при гара Дреново. Обръщаме се към Вас с молба за тези документи, тъй като Външно министерство на РС Македония заяви, че такива военни гробища никога не е имало и така създаде възможност обществото в РС Македония да бъде заблудено по този така важен въпрос. След като Фондация Македония подаде сигнал до Вас, разбрахме от медиите, че сте разпоредил проверка по случая. Приветстваме като граждани тази проверка, както и реакцията на нашето МВнР и г-н Президента в защита на българското културно-историческо наследство в РС Македония.

Обръщаме се към Вас с молба за архивните документи и защото темата е изключително важна за българското общество, което с интерес и тревога следи изложените в медиите факти. Твърде важно е да покажем на Европейския съюз и на гражданите на България и РС Македония, че българските военни гробища при гара Дреново съществуваха, поне докато не премина трасе на магистрала върху тях.

В нарушение на Женевската конвенция, протокол 1 от 8ми юни 1977г, точка 4b, в която е записано, че държавите подписали Женевската конвенция са задължение да опазват и да се грижат за военните гробища и паметници на своя територия. В продължение на темата аз ще търся среща с премиера на РС Македония Зоран Заев за да му поставя въпроса за исканата от България двустранна военно-историческа комисия, още от 2009 година, за описване на всички български военни гробища и паметници на територията на РС Македония, както и защита и опазване.

Наясно съм, че държавното ръководство на РС Македония не е извършило никакви действия по въпроса, въпреки неколкократните предложения от МО на Република България. Считам въпроса за твърде важен за обществото и затова Ви моля да ни предоставите архивните документи, с които разполага МО. Силно се надяваме и ще работим за това като граждани да бъдат опазени и облагородени всички български военни гробища и паметници на територията на РС Македония.

Дължим това на нашите воини - герои, дали живота си за свободата и независимостта на България и българския народ.

С уважение,
Виктор Стоянов,
Председател на Фондация Македония