Фондация Македония - годишен отчет - 2021 година

Фондация Македония бе учредена според българското законодателство на 26 април 2021 година с правна форма: Фондация. Неин председател е Виктор Стоянов, като учредители са още Спас Цветанов и Мирчо Вълчев. Граждансткото движение и енергия, която формира фондацията се образува и разви покрай първата инициатива на Виктор Стоянов - Изпрати българска книга в Македония. Тази инициатива стартира на 27 ноември 2020 година и до април 2021 година бе увлякла стотици българи, които дариха книги за своите братя в Македония. За пръв път след 1944 година във Вардарска Македония влезна такова количество българска литература, която към днешна дата прехвърля числото от 30 000 броя книги на български език, които достигнаха до над 10 000 души в РС Македония, тоест до над 10 000 семейства.

Както можете да видите в сайта ни: www.foundationmacedonia.com : Фондация Македони поддържа или вече осъществи десетки инициативи на територията на РС Македония. Наред с тези инициативи, положихме ежедневни усилия и срещи за подкрепа на десетки важни въпроси за българските граждани и наши сънародници в Македония.

Ето годишен отчет за нашите инициативи:

 1. Изпрати българска книга в Македония:

Начало: 27.11.2020 година

Статус: Продъжава.

 • Брой доставени книги в РС Македония: над 30 000
 • Брой дарени книги от българи: над 34 000

Брой достигнали лица с книги в РСМ: Над 10 000

 • Брой проведени срещи с цел представяне на българската литература: над 1000, с над 2500 души - лично от Виктор Стоянов и активисти на Фондация Македония в Македония
 • Количество изразходвани средства: над 9000лв ( лични и на фондацията ) за пътни разходи, наем на автомобили, разходи за куриерски услуги и др.
 • Фондация Македония благодари на фирма Еконт за предоставения автомобил, както и покрити разходи за гориво за периода април - юли, с известни прекъсвания. Това дарение спести на фондацията над 5000лв, като само с фирмения автомобил на Еконт бяха навъртяни над 15 000км в РС Македония с цел срещу с хора и разпространение на българската литература.
 • Виктор Стоянов измина над 40 000 км за периода февруари 2021 - 23 декември 2021 с цел разпространение на български книги по инициатива.
 • В рамките на инициативата Фондация Македония отпечата 5000 броя торбички с надпис Фондация Македония - дарение от българския народ за нашите братя ( в Македония ) на стойност 400лв
 • В рамките на инициативата Фондация Македония предостави 900 български книги до българите в Република Сърбия, които бяха доставени в 6 сръбски града, а на съхранение останаха в градовете Крушевац и Цариброд.
 • В рамките на инициативата и като част от друга инициатива на фондацията - дарение на минерална вода пред Дирекция български гражданство на чакащите за български документи наши братя българи от Балканите - предоставихме на около 200 наши сънародници от Република Албания над 300 български книги, на около 50 наши сънародници от Република Турция български книги, също на около 100 наши сънародници от Украйна и Молдова, на около 200 наши сънародници от Република Сърбия също предоставихме над 300 от дарението от всички вас книги в рамките на инициативата.

Инициативата Изпрати българска книга в Македония продължава с основната цел българската литература трайно да на влезне в РС Македония. За целта над 300 000 семейства в РС Македония ще получат поне 1 българска книга и ние ще се погрижим за това. Също всички обществени библиотеки ще получат български книги. Библиотеките в Ресен, Крива паланка и Държавният архив в Скопие получиха дарение български книги: общо над 50 тома. Създадохме българска библиотека в град Кочани - в офиса на българската фондация Единство - в центъра на града ! Специално за обществените библиотеки, нашата цел е да разпределил над 10 000 тома.

 • Последната ни оперативна работа по инициативата е: наши активисти от Македония пускат обяви за подаряване на български книги, които изпращаме до желаещите с куриерски фирми в РСМ. Дотук няколко десетки лица от интернет поискаха да получат български книги.
 • Отпечатване на 1360 сборника: “Български народни песни” от братя Миладинови - фототипно.

Фондация Македония отпечата и разпространи в РС Македония 1360 сборника с песните на братя Миладинови - фототипно издание в оригинал. Тази инициатива се осъществи през февруари - март 2021 година с помощта на 86 родолюбиви българи от България и света, които дариха над 6000лв. Книгата бе приета с огромен интерес от населението в Македония. Фондация Македония планира през 2022 година да отпечата нови 2000 БР от фототипното издание

 1. Ежемесечни хранителни дарения на семейства в нужда в РС Македония:

Фондация Македония прави ежемесечни дарения от храна на стойност 40 евро на семейства в нужда в РС Македония. За сега успяваме да осигурим храна и продукти от първа необходимост на няколко семейства, които са от скопие и Охрид и имат малки деца. Всички семейства имат малки деца и знаят, че помощта идва с дарения на братя българи от България. През 2022 година планираме да достигаме с хранителни дарения до 20 семейства с малки деца, всеки месец в РС Македония

 1. Създаване на Национален комитет Цар Самуил:

Фондация Македония инициира през март 2021 година създаването на Национален комитет цар Самуил, в които влизат проф. Пламен Павлов, проф. Николай Овчаров, проф Владимир Овчаров. Комитетът има за цел да представи пред българското и европейското общество животът и делото на цар Самуил. Предвидени са следните цели:

 • Поставяне на паметници и паметни плочи в няколко населени места в България
 • Връщане в държавните граници на костите на цар Самуил и синовете му Гаврил Радомир и Иван Владислав - за тази инициатива Фондация Македония организира подписка, в която се включиха над 10 000 българи, а при наличието на редовно българско правителство въпросът ще бъде поставен на МВнР на България с предложение да се стартират преговори с МВнР на Република Гърция за връщане на костите на цар Самуил на България.
 • Написване на кратък и съдържателен исторически труд за живота и делото на цар Самуил и издаването му на 5 европейски езика: английски, френски, немски, испански и италиански. Разпространение на брошурите в Европейския парламент, Европейската комиси, както и сред населението в съответните 5 държави
 • Създаване на филм за цар Самуил и борбата му срещу Византия
 • Създаване на патриотично дружество Цар Самуил, което ще създава възпитание в патриотизъм сред подрастващите в България.
 • Подкрепа за чакащите пред Министерство на правосъдието в София

Фондация Македония дари над 2000 бутилки с минерална вода в рамките на месеците юни, юли и август на чакащите между около 7000 наши сънародници за периода от три месеца, за да получат българските си документи. Тази инициатива бе посрещната радушно от чакащите наши братя. Български червен кръст се включи с дарение от над 600 бутилки вода, също и компания Пирин спринг дари 600 бутилки вода. Останалите закупи Фондация Македония. Както отбелязахме по-горе в рамките на тази инициатива бяха раздадени и над 1000 български книги на желаещите.

 1. Фототипно издание на “Голяма българска читанка” от Кузман Шапкарев - тираж 2000бр:

Фондация Македония с помощта на анонимен дарител, който дари 3200лв, издаде фототипно “Голяма българска читанка” от 1868 година на Кузман Шапкарев от Охрид в тираж от 2000 броя. Книгата достигна до почти 2000 наши братя в над 40 населени места в РС Македония. Вероятно това е най-разпространената българска книга в Македони след 1944 година.

 1. Съдействие за работа в България на граждани на РС Македония

Заедно с компания Номад Джобс - съставена и основана от македонски българи, Фондация Македония съдейства на десетки граждани на РС Македония да се включат в пазара на труда в България. Съществена част от тази инициатива е нужните промени в издаването на виза Д, за които през 2022 ще излезнем с цялостен доклад и ще го предоставим на компетентните институции на Република България

 1. Повече студенти от РС Македония в България

В рамките на тази инициатива провеждаме срещи и разяснителни разговори със завършващи средно образование в РС Македония, като им разясняваме условията на безплатното висше обучение в България по ПМС 103. Нашата цел е 1000 студенти годишно от РС Македония да се обучават в България с подкрепата на българската държава. През учебната 2021/2022 година по ПМС 103 имаше известни проблеми, свързани с промените в закона за българско гражданство, като от Фондация Македония положихме огромни усилия за комуникация с отговорните институции в Република България, в следствие на което бяха допуснати до обучение в България всички кандидатсващи и бяха отпуснати от МОН финални 17 места във висшите медицински университети в България. Виктор Стоянов прекара и над 10 дни в българския архив, за да помогне на семействата на кандидат-студентите да открият документ, с който да докажат българския произход на децата си. В тази връзка благодарим на служителя на МОН г-н Иван Модев за професионализма и родолюбието по решаването на възникналите проблеми с промяната на закона. За тази цел МС на Р. България инициира промени в ПМС 103 и ПМС 228, които до 16 декември бяха предложени за обществено обсъждане, а през януари 2021 предстои да бъдат приети от настоящия състав на МС. В рамките на кампанията стопанската академия Свищов - Димитър Ценов удостовери Виктор Стоянов като посланик на университета в РС Македония и предостави материали за университета.

 1. Инициатива: “Дари българско знаме в Македония”

Фондация Македония подари 127 български знамена на български семейства в РС Македония, дарени от 56 българи.

Статус: Инициативата продължава

 1. Инициатива: Подари българска телевизия в Македония

През май 2021 година Фондация Македония стартира инициатива: “Изпрати българска телевизия в Македония”. Чрез тази инициатива осигурихме българската телевизия ( всички телевизионни български канали ) на отделни български семейства, с предплатени пакети за 1 година напред. 1 пакет сателитна телевизия, предплатен за 1 година напред, струва 113лв, които Фондация Македония заплаща с дарените от вас средства и от собствения си бюджет.

 • 24 Инсталирани сателитни пакета в РС Македония на 24 български семейства.
 • 3 Инсталирани сателитни пакета в Република Косово на 3 български семейства
 • 1 Инсталиран сателитен пакет на 1 българско семейство в Република Сърбия, Враня

Всеки, който желае да дари 1 лв за тази инициатива, може да го направи на кратък номер 17 778 с текст: DMS MAKEDONIA

Изразходвани 3 164лв за закупуване на телевизията, без разходите по пренасяне и инсталация в домовете на хората.

 1. Почистване паметникът на Гоце Делчев в град Скопие:

В началото на септември 2021 година Фондация Македония чрез свои активисти в град Скопие организира цялостно почистване на паметника на Гоце Делев в града. В акцията се включиха 7 български младежи от град Скопие. За съжаление състоянието му бе отчайващо, като освен издраскан, паметникът се руши, оставен безстопанствен от община Скопие. Вероятно, защото е подарък от България, паметникът не се поддържа. Към настоящия момент паметникът отново се нуждае от почистване и ние планираме през месец март да го почистим отново.

 1. Регистрация и развитие на нови български културно-просветни дружества в Македония:

Фондация Македония подпомогна финансово и цялостно регистрацията на ново българско сдружение в град Куманово през октомври 2021 година. В процедура по регистрация в момента са още български сдружения в градовете: Струга, Прилеп, Битоля и Струмица. Организацията на културният живот на българите в РС Македония е от изключително значение за опазване и развитие на българската култура във Вардадска Македония. За да подпомогне организацията и дейността на тези дружества, досега Фондация Македония е изразходвала 450 евро - средства, с които са заплащани държавни такси и адвокатски хонорари за регистрация на нови сдружения.

Плановете на Фондация Македония са през календарната 2022 година да подпомогне отварянето на 21 нови български сдружения в 17 града.

 1. DMS MAKEDONIA - кампания за дейността на Фондация Македония

През октомври 2021 година Фондация Македония изгради своята програма за смс дарения на платформата ДМС, с непосредствена цел да се съберат средства за 50 пакета сателитна тв за 50 български семейства в Македония, предплатени за година напред. Към днешна дата 120 души се абонираха за редовни месечни дарения чрез смс на стойност 2 и 5 лв. С ДМС платформата и вашата помощ Фондация Македония ще развива своята дейност. Плановете за 2022 година са да изградим структури на Фондация Македония в България и сред българските общности по света, а редовните месечни дарения с смс от 2 и 5 лв да бъдат форма на членски внос на всеки наш активист.

 1. Единен регистър и сайт с българските военни гробища и паметници в РСМ:

През октомври 2021 година Фондация Македония установи, че две български военни гробища в района на гара Дреново са напълно унищожени от преминаващото върху тях трасе на строяща се магистрала. Сигналът бе взет под внимание от Министерство на отбраната на Република България и бе назначена проверка. МВнР на Република България отправи нота до МВнР на РС Македония. Президент на Република България г-н Румен Радев взе отношение в защита на българските военни гробища в РСМ. Състоянието на нашите гробища във Вардарска Македония е отчайващо. Като първа стъпка към пълното възстановяване на всички 471 български военни гробища е нужно те да бъдат описани в единен регистър и представени за широката общественост чрез сайт. В момента Фондация Македония изработва сайт и единен регистър на военните ни гробища, както и всички български паметници и паметни плочи. В сайта ще може да намерите подробна информация за всяко едно военно гробище, започвайки от неговата история, чрез качени архивни документи от ДВИА до текущото състояние на гробището след актуални снимки, след посещение от активист на Фондация Македония. Поръчахме също изработката на 3 интерактивни карти на всички български военни гробища в РСМ от войните за национално обединение: 1912-1913/ 1915-1918/ 1941-1945. В тях ще можете лесно да се ориентирате къде точно се намира военното ни гробище, докато четете информация за него и гледате снимки от актуалното му състояние. Тази инициатива е първа стъпка към по-голямата цел: възстановяване на всички български военни гробища в РСМ.

 1. Паметника в цял ръст на Андрей Ляпчев в София

На 3ти декември 2021 година Инициривен комитет в състав: проф. Пламен Павлов, проф. Николай Овчаров, проф. Арх. Атанас Ковачев, доц. Николай Нинов и Виктор Стоянов, внесе писмо за намерение до главния архитект на София, арх. Здравко Здравко за поставянето на паметник на българския държавник Андрей Ляпчев на входа на Южен парк. Точната локация е входа на Южен парк част 3 ( при началото на бул. Витошка ), в началото на “голямата поляна”, вдясно от входа. Паметникът ще е бронзов, в цял ръст, с постамент близък до земята и хората, с обособена флора около него. Архитект е проф. Атанас Ковачев, скулптор е Дишко Дишков, цялостна изработка и проект е на екипа на доц. Николай Нинов. Вече е изработена глинената фигура в умален вариант. През януари започва фактическото изработване на цялотната фигура и калъпите за отливане на паметника. Очакваме през януари 2022 и разрешение от главния архитект, арх. Здравко, за да продължим със следващите административни стъпки. Цялата стойност ще е между 65 и 70 000лв, като предстои да открием дарителска кампания. През февруари 2022 ще напишем писмо-молба до Минитерство на отбраната за предоставяне на празни гилзи за материал за паметника.

 1. Кампания за висока избирателна активност на българите в РС Македония на избори в България

Фондация Македония изработи специализиран сайт за българските граждани в РС Македония за избори в България, който е свързан със сайта на ЦИК. Отразихме широко в медиите в България няколкото парламентарни избори в България през 2021 година. Подпомогнахме регистрацията и на нови избирателни секции, за да имаме на последните парламентарни избори цели 7 избирателни секции в РСМ, в 7 града. Проведохме разяснителни кампании за изборите сред българските граждани в РСМ. Предстои да утвърдим този подход и да продължим да подпомагаме откриването на нови избирателни секции в РСМ за следващите избори в България.

 1. Българско онлайн училище Св. Наум Преславски

През август 2021 година Фондация Македония създаде училище

по книжовен български език с име: Българско онлайн училище Св. Наум Преславски с първи клас - 95 ученици от РС Македония - 19 годишни младежи и девойки, които са за първа година студенти в България по ПМС 103 и ПМС 228, тоест учат в България безплатно или на цени като български студенти. Всички 95 ученици се записаха с голям ентусиазъм, като училището с добра оценка завършиха малко над 50 от тях. През 3 от 5те месеца на обучение Фондация Македония разпредели стипендии на обща стойност 600 евро - по 200 на месец. Чрез месечен изпит бе определено кой от учениците на училището да получи еднократна стипендия. За първо място през месеца награденият ученик получаваше 100 евро, за второ място - 50 евро, за трети място - 30 евро и 4то и 5то по 10 евро. Директор на училището е Иваничка Димитрова от град Павликени. През януари 2022 година предстои да се учреди сдружение в България с името на училището, за да се официализира и сертифицира към МОН. Плановете за началото на 2022 година са да се стартират няколко класа с ученици в гимназиално и начално образование от Албания - става дума за български деца от област Гора и Голо бърдо - около 900 на брой. През март 2022 ще стартира следващият годишен клас на първокурсници - студент от РС Македония в България, очакваме класовете да включват около 200 първокурсници. Училището ще продължи да преподава български език, планира се през втората половина на 2022 година да се включат и часове по българска история. Училището се издържа изцяло от Фондация Македония, но ще се развива самотоятелно, за начало като сдружение, което ще има амбицията да бъде национално онлайн училище по български език за всички български деца по света.

 1. Българска партия в РС Македония

През ноември 2022 година Фондация Македония отчете нуждата от създаване на единна партия на българите в РС Македония, тъй като това е единственият демократичен инструмент за включването на българите във властта и живота на държавата, а оттам и извоюването на граждански и демократични права за българския народ на територията ма РСМ. От ноември до днес са изградени основните структури и през януари - февруари ще преминем към същинското учредяване на партията. Проведени са над 100 среши в 11 града в РСМ, предстои оформяне на ръководното тяло на партията, които ще видите през медиите в България и РСМ през първата половина на идната година.

 1. Работа с българите в Република Косово

През декември 2021 година Виктор Стоянов посети Република Косово и проведе среща с г-н посланика на Република България Христо Гуджев. На срещата бяха обсъдени редица съвместни дейности за българската култура сред българските общности в Република Косово. Фондацията Македония подари няколко стотин български книги на българите там, както и 3 пакета сателитна тв. През 2022 са планирани много дейности на фондацията в Република Косово

 1. Работа с българите в Република Сърбия

В рамките на второ посещение сред български общности в Република Сърбия, Виктор Стоянов посети град Враня и българското сдружение в града. Проведе среща с неговия председател г-н Дарко Аначков като бяха обсъдени редица съвместни дейности за българската култура в града и региона през идната 2022 година. Фондацията Македония подари сателитна българска тв на сдружението в града, по волята на частен дарител, така показваме на практика как свързваме българите от България с българите от Западни Балкани. Фондацията подари и десетки книги за българите в града.

 1. Кампания във връзка с преброяване на населението на РСМ 2021

През септември - октомври 2021 година бе проведено преброяване на населението на РСМ. Фондация Македония в лицето на нейния председател Виктор Стоянов проведе 74 срещи с български семейства в страната, за да обсъди техните притеснения и проблеми във връзка с тяхното волеизявление като българи на предстоящото преброяване. На 8ми септември Фондация Македония внесе отворено писмо до президента на Република България г-н Румен Радев с молба да направи изявление в подкрепа на българите в РСМ да имат куража и волята да се запишат българи на преброяването. В процеса на преброяването беше установен натиск върху десетки отделни лица от редовната полиция на РСМ. 7 жалби бяха пуснати до Държавния завод за статистика със съдействието на Фондация Македония. Отново с помощта на активистите на фондацията бяха преподписани като българи 4 семейства, на които преди това преброителят бе попречил умишлено да се запишат като българи. Изпратихме отворени писмо до директора на Държавния завод за статистика на РСМ с конкретни примери и доказателства за нарушени човешки права на български семейства по време на преброяването на населението. В медиите в България и в РСМ бе тиражирана информацията, че ако имаш българско гражданство и си родом от РСМ адекватно е да се запишеш като етнически българин на преброяването, иначе рискуваш да изгубиш българското си гражданство, което си придобил след волеизявление, че се чувстваш българин. Тази информация разпространи Фондация Македония по БНР на 3ти февруари, след консултация с юристи в София. Фондация Македония имаше 73ма свои симпатизанти, които бяха членове на преброителни комисии, имаме информация, че около 13 000 лица са се записали като етнически българи на преброяването. Резултатите ще излезнат в началото на април 2022 година от Държавния завод за статистика на РСМ.

 1. Пакети с храна за семейства в нужда по случай Великден 2021 година

Фондация Македония разпредели 15 хранителни пакети на стойност 300 евро на 15 семейства в нужда в РС Македония по случай Великден през пролетта на 2021 година. Пакетите бяха разпределени в градовете Скопие и Охрид.

 1. Коледни пакети за деца по случай Коледа 2021

Фондация Македония разпредели 30

Коледни пакети на стойност 300

евро на 30 дечица в РС Македония по случай Рождество Христово 2021 година. Дечица получиха пакети в градовете: Струга, Охрид, Битоля, Прилеп и Велес.

 1. Снемане на документи от архива на РС Македония

Фондация Македония сканира 3097 документа за българския характер на македонската емиграция в България след 1918 година от държавния архив на РС Македония в Скопие. В рамките на януари 2022 година предстои да сканира останалите около 15 000 документа. През 1946 година Георги Димитров подарява на Скопие костите на Гоце Делчев и около 17 000 документа за историята и дейността на македонската емиграция в България - това не е случайно, тъй като тъкмо историята на избягалите българи от Вардарска Македония е била нужна на Скопие, за да стъкми новата история, че и преди е имало македонци. Днес, за пръв път в нашата история, ние се сдобиваме с тези документи и след като ги сканиране ги предоставяме на Института за Исторически изследвания към БАН за обработка и за внасяне в официалната българска историография. Копие от документите предоставяме и на Държавна агенция архиви на Република България.

 1. Българска издателска къща в РС Македония Абагар

В края на ноември 2021 година Фондация Македония регистрира първото български издателство след 1944 година във Вардарска Македония - издателска къща Абагар. Издателството предстои да издаде редица български заглавия в РС Македония на български език, така, че издадени книги на български език ще влезнат в официалната статистика на страната. Издателството ще издава и български книги на македонска норма. Първата ще е “Помни войната” на Анри Пози.

 1. Обновяване паметната плоча на българския офицер Тома Давидов край Охрид

На 2ри юли 2021 година Фондация Македония обнови паметната плоча на българския офицер Тома Давидов на лобното му място - село Оздолени, Охридско. На откриването на плочата присъства и генералният консул на Република България г-н Димитър Иванов, българи от Охрид, Струга и региона. Възстановихме паметната плоча на българския офицер, след като година по-рано родолюбиви българи от Охрид бяха поставили плоча, която за жалост бе строшена. Строшената плоча бе събрана и върната в България от Виктор Стоянов, който я подари на Македонския научен институт - да бъде изложена на показ за поколенията. Плочата, която поставихме на 6ти юни 2021 към днешна дата е съхранена.

 1. Организация на студентски протести за правата на българите в Македония

През ноември и декември 2021 година Фондация Македония взе участие в организацията на студентски протести на български студенти пред посолствата на РС Македония в Берлин, Париж и Брюксел - за правата на българите в РС Македония. В процеса на организация наши симпатизанти от РС Македония пътуваха до европейските столици, за да се включат в протестите. Протестите се организираха от комитет за човешки права Шемето, начело с Живко Чакракчиев. За 2022 година планираме мащабни протести пред подолствата на РСМ в още европейски столици с едни искане: Права за българите в РС Македония и вписването им в Конституцията на страната

.

 1. Финансови дарения за български семейства в нужда

Фондация Македония дари 100 евро на българско семейство в нужда от град Охрид през декември 2021 година и още 30 евро на друго българско семейство в град Струга. Помощта разпределяме само за български семейства с малки деца, които са изпаднали във финансова трудност. През 2022 година ще разпределим на други 5 български семейства еднократна помощ от 100 евро за всяко семейство.

 1. Предаване “Паметта на Македония”

Фондация Македония излъчва всеки понеделник от 20 часа седмичното гост-предаване Паметта на Македония, с водещ Виктор Стоянов . В предаването наши гости по телефона са наследници на бележити българи от Македония. Предаването се излъчва на лайф във Фейсбук профила на Виктор Стоянов. Досега сме излъчили 9 епизода, като някои от нашите гости бяха внуци и наследници на Гоце Делчев, Натанаил Охридски, Марко Цепенков, Ефрем Чучков и др. Предаването има за цел да свърже миналото с настоящето на Македония и да се чуе мнението на наследниците на най-заслужилите и бележити българи от Македония. Представяйки истината, предаването показва недвусмислено какъв беше етническият характер на Македония, но и прави връзка с днешните македонци в РС Македония, защото бъдещето ни ще бъде общо. Правата и името на предаването са собственост на Фондация Македония

 1. Ютуб канал - Фондация Македония TV

https://m.youtube.com/channel/UCu7Wk_Cc5yyh73foOms13Qg - Линк към ютуб каналът на Фондация Македония. В него качваме всички актуални епизоди от предаването Паметта на Македония, както и видеа от наши акции и инициативи, медийни участия и прочие.

 1. Договор за сътрудничество с Българска национална платформа с председател проф. Спас Ташев и външнополитически писма и реакции по ключови въпроси за националната сигурност и интереси на България в Западни Балкани

На 14 септември 2021 година, Фондация Македония и Българска национална платформа сключиха стратегически договор за партньорство в името на националните интереси на България с фокус Западни Балкани. В тази в връзка Фондация Македония преди и след това партньорство написа над 10 стратегически писма до европейски лидери и българските институции, във връзка с конкретни проблеми с българи в РС Македония и с нарушение на техните права.

Ето някои примери:

 • Изложихме основните проблеми пред председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в писмо до нея през май 2021 година, получихме нейния отговор през юни 2021 с уверението, че правата на българите в РСМ са от съществено значение за региона на Западни Балкани.
 • В тази връзка 17 българи написаха поименни сигнали за нарушение на техните права в РС Македония до Европейската комисия. Пуснахме множество сигнали до посолството на България в Скопие за неработещи институции в РСМ, за нарушение на човешките права на българите.
 • Фрапиращ беше случаят с 19 годишният българин Петър Иванов, който беше заплашен с пистолет за това, че е сложил българското знаме на собствената си къща.
 • Поискахме обяснение с писмо от директора на Български хелзински комитет за лъжовните му твърдения, че етнически македонци в България изпитвали нарушение на човешките им права !
 • На 17ти септември предоставихме на г-ба Кейти Бърнс, посланик на САЩ в Скопие, книгата на акад. Христо Григоров - за войводата Ичко Бойчев ( дядо му ) на английски език. Ичко Бойчев е освободителят на Благоевград пред 1912 година ( Горна Джумая ) и един от първите войводи на ВМОРО.
 • На 28ми септември 2021 година уведомихме министър Светлан Стоев и МВнР на Република България за подменената надгробна плоча на Велко Скочивирски и неговите 8 убити четници. Това е мародерство у възродителен процес над масов гроб на български герои и Външно на България реагира с дипломатическа нота до официално Скопие.
 • Информирахме МВнР на Република България за редица нарушения на човешките права на българи в РСМ, както и за два случая на унищожено българско културно-историческо наследство в РСМ - единият от село Клепач, Прилепско, където бе подменена паметната плоча на масовия гроб на Велко Скочевирчето и неговите 8 загинали четници. Другия случай бе унищожените две български военни гробища край бившата гара Дреново до град Кавадарци.
 • Внесохме и писмо до Зоран Заев на 17ти септември 2021 година с предложение да закупим захвърления на боклука паметник на българския офицер Борис Сарафов. Правителство на Заев демонтира паметника на Сарафов от Скопие и го захвърли в една изоставена леярна край Скопие. Пожелахме да закупим паметника и да го поставим в България. И до днес не сме получили отговор на писмото ни до Заев.
 • В десетки случаи частни лица принуждаваха и заплашваха българи да свалят българските знамена от балконите и покривите си. Такива случаи имахме в Скопие, Велес и Охрид. Като при единия път в Охрид полицията свали българското знаме на Чавдар от Плевен - 27ми юли. След наша намеса и след намеса на генералния консул на Р. България в Битоля - знамето бе върнато на Чавдар и той отново го постави на балкона си, където е и до днес
 • На 22 април 2021 година изпратихме отворени писмо до г-ба Каролине Едщадлер - министър на Австрия по европейските въпроси, в което й разяснихме българската позиция и проблемите с правата на човека на за българите в РС Македония. И до днес нямаме отговор от нея.
 • Сканиране на пълния речник на българина от село Шиштавец ( Албания ) Назиф Докле. Речникът е за между езиците: горански - нашенски ( български) и албански език. И е плод на 10 годишен труд на автора. С помощта на наш приятел и симпатизант от София, речникът се сканира професионално и в първите дни на новата 2022 година ще бъде качен в Уикипедия, за да се запази завинаги. Речникът е издание на академичното издателство “Проф. Марин Дринов”.
 • Сигнал до главния прокурор на Република България срещу лицето Петър Богоески за насаждане на омраза против българския народ

На 1ви ноември 2022 година внесох сигнал до главния прокурор на Република България г-н Иван Гешев срещу лицето от РСМ и български гражданин - Петър Богоески за системно насаждане на етническа омраза към българите от Богоески, като приложих голям обем доказателства. Доколкото ми е известно прокуратурата работи по случая.

 1. Инициатива и подписка за промяна на учебниците в РС Македония

През август 2021 година Фондация Македония предприе инициатива за промяна на учебниците в РС Македония и вписване на официалния и международен научен прочит на събитията на Вардарска Македония, както ми етнологията и етнографията на населението на същата територия през вековете назад. Инициирахме и подписка, в която се разписаха над 2000 души от РС Македония и България. Предстои през март 2022 да проведем редица публични събития по този повод в Скопие.

Епилог на годишния отчет:

През 2021 година Фондация Македония изразходва малко над 30 000лв за своите инициативи, при 46 визити на Виктор Стоянов в РС Македония, над 1300 проведени срещи в над 50 населени места в РС Македония. Бяха посетени от Виктор Стоянов българските общности във град Воден, Гърция, градовете: Враня, Крушевац, Крагуевац, Белград, Ниш, Пирот и Цариброд в Република Сърбия. Българите в Косово - срещи бяха организирани в Прищина. 2 напечатани книги в голям тираж, закупени и инсталирани 28 сателитна пакети тв, редица хуманитарни инициативи за поддръжка на семейства в нужда с храна и пари, акции за Великден и Коледа, обновяване и почистване на български паметници, регистрация на сдружения и издателска къща, сканиране на документи от архива в Скопие, подръжка на Българско онлайн училище Св. Наум Преславски и изплащане на 600 евро стипендии на най-добрите ученици по българки език. Закупуване на български знамена ( 40 на брой ) и големи количества ( над 1700 бутилки ) минерална вода за 3 месечна хуманитарна акция за нашите братя българи от Балканите, които чакаха пред Дирекция български гражданство да получат българските си документи. Отпечатване на 5000 бр торбички с надпис Фондация Македония на стойност 400лв без ДДС, редовна подръжка на 40 български семейства в нужда с хранителни продукти. И много други разходи свързани с гориво, подръжка и наем на автомобили, пътни такси, разходи по проведени срещи и прочие. Започваме 2022 година с нови сили за постигане на голямата ни цел: да бъдем с македонското общество - едно общество в две държави, както и българската култура да е водеща на Балканите !

Успешна и здрава 2022 година на всички българи по света ! 🇧🇬